Meniu
Prekių krepšelis

Pirkimo sąlygos


PIRKIMO SĄLYGOS


1. Bendrosios nuostatos


1.1 Šios Prekių pirkimo-pardavimo sąlygos (toliau – Sąlygos) reglamentuoja naudojimąsi auksomeistrai.lt svetaine bei nustato apsipirkimo auksomeistrai.lt tvarką. auksomeistrai.lt pasilieka teisę keisti šias Sąlygas savo nuožiūra bet kuriuo metu. Visi Sąlygų pakeitimai įsigalioja nuo Sąlygų pakeitimo momento. Naudodamiesi svetaine Jūs patvirtinate, kad sutinkate su Sąlygomis ir visais jų pakeitimais. Rekomenduojame peržiūrėti šias Sąlygas kiekvieną kartą naudojantis mūsų svetaine ir prieš užsakant prekes. Jei nesutinkate su Sąlygomis, turite nustoti naudotis auksomeistrai.lt svetaine.

1.2. Šios Sąlygos, pirkėjui su jomis sutikus (t.y. susipažinus su Prekių pirkimo-pardavimo sąlygomis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Aš susipažinau ir sutinku su Prekių pirkimo-pardavimo sąlygomis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos pirkėjo ir pardavėjo teisės ir pareigos, prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu-pardavimu auksomeistrai.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.3. Pirkti mūsų internetinėje parduotuvėje turi teisę:

1.3.1. Juridiniai asmenys;

1.3.2. veiksnūs fiziniai asmenys, tai yra asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas įstatymų nustatyta tvarka;

1.3.3. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, bet tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.4. visų p. 1.3.1-1.3.3. nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.4. Pirkėjas, sutikdamas su Sąlygomis, patvirtina, kad, remiantis Sąlygų 1.3. punktu, jis turi teisę pirkti prekes auksomeistrai.lt internetinėje parduotuvėje.


2. Prekybos teritorija


2.1. Internetinėje parduotuvėje auksomeistrai.lt prekyba vykdoma Europos Sąjungos teritorijoje. Pardavėjui sutikus, prekės gali būti parduodamos pirkėjui už Europos Sąjungos teritorijos ribų. 


3. Prekių įsigijimo tvarka 


3.1. Pirkėjas gali pirkti prekes užsiregistruodamas internetinėje parduotuvėje auksomeistrai.lt, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį, tačiau, registracija nėra privaloma. Pirkėjas, nurodytuose informacijos laukuose, privalo nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus duomenis.

3.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Sąlygomis, patvirtina, kad sutinka, jog jo nurodyti asmens duomenys, teisės aktų nustatyta tvarka, būtų tvarkomi prekių pardavimo internetinėje parduotuvėje auksomeistrai.lt tikslais.

3.3. Pardavėjas neatskleidžia pirkėjo informacijos ir jos neplatina. Tačiau, pardavėjas pasilieka sau teisę teikti pirkėjui informaciją apie naujus produktus, specialius pasiūlymus, pardavėjo partnerius, informaciją apie parduodamas prekes ir paslaugas bei naudoti šią informaciją pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais (išskyrus atvejus, kai pirkėjas nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais). Pirkėjo informacija gali būti atskleista tik gavus pirkėjo sutikimą, arba jei to reikalaujama pagal teisės aktus arba vykdant teismo sprendimą, taip pat jei pirkėjas pažeidė ar nesilaikė prekių pirkimo sąlygų, jei informacijos atskleidimas yra būtinas siekiant atgauti pirkėjo įsiskolinimą ar išieškoti nuostolius ir kitais teisės aktų numatytais atvejais. Pardavėjas pasilieka teisę atskleisti informaciją pardavėjo partneriams šiose Sąlygose ir teisės aktuose numatyta tvarka.

3.4. Pristatant prekes, pardavėjas turi teisė pareikalauti, kad prekes pristatančiam asmeniui, kurjeriui ar pašto darbuotojui būtų pateiktas pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.


4. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis


4.1. Sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas išsirenka perkamą prekę, įdeda ją į pirkinių krepšelį, užsiregistruoja auksomeistrai.lt elektroninėje parduotuvėje, nurodo visus reikiamus duomenis ir atlieka apmokėjimą. Apmokėjimas yra laikomas atliktu nuo to momento, kai lėšos faktiškai įskaitomos į pardavėjo banko sąskaitą.

4.2. Pardavėjas pasilieka sau teisę laikyti pirkimo-pardavimo sutartį nesudaryta, jei pirkėjas nenurodo visų reikiamų pristatymo ar užsakomos prekės duomenų ar parametrų, atlieka nepilną ar dalinį apmokėjimą arba dėl kitų objektyvių šiose Sąlygose nurodytų priežasčių pirkimo-pardavimo sutartis negali būti sudaryta.


5. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai


5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes auksomeistrai.lt internetinėje parduotuvėje šių Sąlygų ir kitose pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skyriuose nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su auksomeistrai.lt internetine parduotuve, susisiekdamas su pardavėju ir gaudamas prekės grąžinimo kodą ir instrukciją ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo prekės pristatymo dienos. Grąžinimo garantija nėra taikoma pagal Pirkėjo individualų užsakymą pagamintoms prekėms (t.y. prekėms ne iš Pardavėjo svetainėje auksomeistrai.lt siūlomo pardavimui asortimento).

5.3. Sąlygų 5.2 punkte numatyta teise pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta, pažeista, dėvėta, prekė yra originalioje pakuotėje ir pirkėjas turi visus originalius dokumentus.

5.4. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Sąlygų nustatyta tvarka.

5.5. Užsiregistravęs pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsdamas informuoti apie tai pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.6. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.7. Pirkėjas, naudodamasis auksomeistrai.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Sąlygų, kitų taisyklių, nurodytų internetinėje parduotuvėje ir nepažeisti sandoriui taikomų teisės aktų.

5.8. Pirkėjas įsipareigoja atidžiai perskaityti prekės aprašymo informaciją. Pirkėjas, pirkdamas prekę, sutinka su pateikta prekės specifikacija, aprašymu ir kita prekės pirkimo informacija.

5.9. Pirkėjas supranta, kad įtvirtintų brangakmenių parametrai, nurodyti svetainėje (pvz. brilianto spalva ar švarumas) tam tikrais atvejais gali skirtis nuo Lietuvos prabavimo rūmų brangakmeniui ar gaminiui suteiktų parametrų dėl tos priežasties, kad Lietuvos prabavimo rūmai, vertindami įtvirtintus brangakmenius, suteikia savo vertinimui 20% paklaidos galimybę.

5.10. Pirkėjas supranta, kad dirbinių nuotraukos ir tekstai gali nežymiai skirtis nuo realaus vaizdo. Jei gauta prekė atitinka sumokėtą kainą ir pakitimai yra nežymūs, auksomeistrai.lt neatsako už šias galimas klaidas vaizdinėje ir tekstinėje medžiagoje.

5.11. Žiedo dydis gali būti pakeistas be papildomo mokesčio keičiant pirmąjį kartą jei žiedo dizainas tai leidžia (t.y. žiedas neturi šoninių akmenų, kt.). Apie žiedo dydžio keitimo galimybę pirkėją informuoja pardavėjas.


6. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai


6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Sąlygose ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės auksomeistrai.lt teikiamomis paslaugomis.

6.2. Jei pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, pardavėjas turi teisę nedelsdamas ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba tam tikrais atvejais panaikinti pirkėjo registraciją.

6.3. Esant svarbioms priežastims, pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs pirkėjui.

6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu pirkėjas nepateikia visų užsakymui įvykdyti reikalingų duomenų ir nėra įmanoma susisiekti su pirkėju jo nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu, taip pat jei nėra atliktas pilnas apmokėjimas. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo visos informacijos pateikimo ir/ar apmokėjimo momento. Pardavėjas turi teisę iš anksto, nepranešęs pirkėjui, anuliuoti jo užsakymą, jei pardavėjui nepavyksta susisiekti su pirkėju per penkias (5) darbo dienas.

6.5. Pardavėjas įsipareigoja gerbti pirkėjo teisę į jo duomenų saugumą ir naudoti pirkėjo duomenis tik šiose Sąlygose ir taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka.

6.6. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti pirkėjo užsakytas prekes pirkėjo nurodytu adresu šiose Sąlygose nustatyta tvarka.  

6.7. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, pardavėjas įsipareigoja grąžinti pirkėjui sumokėtus pinigus per septynias (7) darbo dienas, jeigu buvo atliktas apmokėjimas. 


7. Asmens duomenų apsauga ir jų saugumas


7.1. Jūsų vardo ir pavardės, telefono numerio, prekių pristatymo adreso, el. pašto adreso, jūsų amžiaus ir duomenų apie mokėjimo būdą prašome tam, kad galėtume įvykdyti jūsų užsakymą.

7.2. Gali būti, kad siekdami toliau plėtoti ir tobulinti šią interneto svetainę, rengsime apklausas ir kitokiais būdais prašysime pateikti informaciją apie tai, kaip yra naudojamasi mūsų interneto svetaine.

7.3. Jūsų pateikti duomenys ir mums, ir ją apdorojantiems subjektams leis įvykdyti jūsų užsakymą bei suteikti mūsų paslaugas.

7.4. Taip pat gali būti, kad jums siųsime informaciją apie mūsų produktus, paslaugas ir išsamius duomenis apie akcijas bei ypatingus pasiūlymus.

7.5. Jei jūs nepageidaujate, kad rinkodaros tikslu būtų kreipiamasi į jus, atitinkamai apie tai praneškite mums el. paštu info@auksomeistrai.lt

7.6. Naudodamiesi šia interneto svetaine, jūs sutinkate, kad:

7.6.1. siekiant aptarti jūsų užsakymą arba atsakyti į jūsų pateiktą klausimą, į jus būtų kreiptasi el. paštu arba telefonu;

7.6.2. būtina informacija būtų perduota siuntų gabenimo tarnybai tam atvejui, jei jai reikėtų su jumis susisiekti dėl jūsų užsakymo pristatymo.

7.7. Nusprendę pirkti mūsų interneto svetainėje, jūs pripažįstate, kad pritariate šioms Pirkimo taisyklėms, ir sutinkate, kad minėta informacija būtų pateikta siuntų gabenimo tarnybai, kuri tą informaciją gali saugoti apskaitos tikslu.

7.8. Mums labai malonu, kad sugebame labai rūpestingai tvarkyti jūsų duomenis ir užtikrinti, jog bet kokia jūsų pateikta informacija bus tvarkoma laikantis tinkamo diskretiškumo ir pagal Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Todėl jūsų asmens duomenų mes nei parduosime trečiosioms šalims, nei juos panaudosime tokiais tikslais, kurie būtų nesusiję su įmonės ir kliento santykiais.

7.9. Informacija, kurią jūs pateikėte mums, bus naudojama tokiais tikslais:

7.9.1. jūsų užsakymui išsiųsti;

7.9.2. pateikti siuntų gabenimo tarnybai duomenis apie pristatymo vietą ir jūsų duomenis susisiekti tam, kad reikalui esant, ji galėtų į jus kreiptis ir pasitikslinti, kad būtent jūs pateikėte užsakymą; taip pat tam, kad galėtų patvirtinti gavimą arba išspręsti kokias nors iškilusias problemas;

7.9.3. susirašinėti el. paštu ateityje dėl galimų pasiūlymų, kurie jums galėtų būti naudingi (tuo atveju, jei būtų gautas jūsų išankstinis sutikimas).

7.10. Bet kokie jūsų pateiktos informacijos elementai yra naudojami tik siekiant patvirtinti jūsų tapatybę ir operatyviai pristatyti užsakymą. Visi jūsų pateikti duomenys yra tvarkomi tvirtai ir rūpestingai laikantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo. Toks tvarkymas nėra jūsų kreditingumo nagrinėjimas ir jis nepaveiks nei jūsų kreditingumo rizikos balo, nei paties kreditingumo.

7.11. Nusiuntę prašymą į el.paštą info@auksomeistrai.lt, galite paprašyti, kad jums pateiktų mūsų išsaugotų jūsų asmens duomenų kopiją.

7.12. Viena mūsų politikos nuostatų – užtikrinti jūsų asmens saugumą tada, kai jūs naudojatės mūsų paslaugomis. Todėl dedame visas galimas pastangas užtikrinti, kad mūsų operacijos būtų apdorojamos saugiai ir kad jūsų pateikti asmens duomenys būtų laikomi saugiai. Visa apdorojama informacija yra užšifruojama ir perduodama per saugius interneto ryšio kanalus.

7.13. Siekdami, kad jūs žinotumėte, pranešame, jog tam, kad galėtume užšifruoti jūsų mums siunčiamus asmens duomenis ir kitą įslaptintą informaciją, mes naudojame standartinį šifravimo perduodant duomenis internetu kriptografinį protokolą SSL (angl. secure sockets layer). Be to, mes dedame visas pastangas, kad atsiradus naujovėms, technologija būtų atitinkamai atnaujinta ir taip užtikrintume galimą aukščiausią jūsų asmens duomenų saugumo lygį.

7.14. Nors ir dedame visas, kokias tik galime, pastangas užtikrinti jūsų siunčiamos informacijos apsaugą ir saugumą, kartu rekomenduojame, kad ir jūs naudotumėtės privačiu prieigos prie interneto kanalu. Jei naudojatės viešuoju kompiuteriu arba jungiatės per bendrą viešąjį tinklą, visada įsitikinkite, kad pasibaigus prisijungimo seansui, tikrai išsiregistravote, o užbaigę užsakymą arba seansą, prieš nueidami nuo kompiuterio uždarykite visus naršyklės langus. Šios priemonės užtikrins, kad jūsų asmens duomenų nebus galima paimti iš to kompiuterio, kuriuo jūs naudojotės.

7.15. Be to, labai svarbu, kad niekam neatskleistumėte savo slaptažodžių. Atminkite, kad bet koks asmuo, kuris žino jūsų slaptažodį arba gali jį pamatyti, galės bet kada prisijungti prie jūsų paskyros taip, tarytum būtų pagrindinis naudotojas. Todėl tikslinga kiekvienai interneto paskyrai sukurti kitokį slaptažodį.

7.16. Tais atvejais, kai jūsų reikalauja sukurti ar pasirinkti slaptažodį, geriausia naudoti raidžių ir skaičių derinį. Taip pat rekomenduojame nenaudoti įprastų žodyno žodžių arba lengvai atspėjamų sąvokų, pavyzdžiui, savo vardo, adreso, gimimo datos ar kitų asmens duomenų, kuriuos būtų galima nesunkiai nustatyti. Galiausiai, siekiant užtikrinti nuolatinį saugumą, tikslinga reguliariai keisti savo slaptažodį.


8. Prekių kaina ir apmokėjimo tvarka


8.1. Visos kainos auksomeistrai.lt yra nurodytos eurais. Į nurodytą prekės kainą yra įskaičiuotas 21% pridėtinės vertės mokestis (PVM).  

8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes užsakymo pateikimo metu per Paysera sistemą, per PayPalsistemą, banko pavedimu, kredito kortele per PayPal sistemą arba grynaisiais pinigais pirkėjui atvykus į įmonės buveinę.

8.3. Pardavėjas pasilieka teisę užsakymo nevykdyti, jeigu yra pateikta nepilna užsakymo arba mokėjimo informacija ar yra atliktas nepilnas apmokėjimas.

8.4. Pirkėjas, patvirtindamas Sąlygas, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai jam būtų pateikiami prekės pristatymo ar atsiėmimo metu. Pirkėjui pateikus užsakymą, jis sukurtoje asmeninėje paskyroje (jei tokią pirkėjas pasirenka susikurti) mato ir gali atsispausdinti informaciją, susijusią su išankstiniu apmokėjimu. Pirkėjo asmeninėje paskyroje nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, pristatymo ir kiti mokesčiai ir kita apskaitai būtina informacija.

8.5. Pirkėjas ir pardavėjas susitaria, kad pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, bet kuri iš šalių, įspėjusi apie tai kitą šalį, turi teisę nutraukti prekės pirkimo-pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu šiame punkte numatyta tvarka, neatlyginami.


9. Prekių pristatymas


9.1. Prekės yra pristatomos pirkėjui paštu, per kurjerį, pasiuntinį ar kitą įgaliotą pardavėjo atstovą. Prekės yra pristatomos Europos Sąjungos teritorijoje. Pardavėjui sutikus, prekės gali būti pristatomos už Europos Sąjungos ribų. Pardavėjo numatytais atvejais prekės gali būti pristatomos nemokamai.

9.2. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

9.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, pirkėjas neturi teisės reikšti pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Atitinkamai, prekes pristačius pirkėjo nurodytu adresu bus laikoma, kad prekės yra tinkamai įteiktos pirkėjui.

9.4. Pardavėjas pateikia prekes pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose ir auksomeistrai.lt nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių. Kartu pirkėjas sutinka, kad prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

9.5. Visais atvejais pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl pirkėjo kaltės arba dėl nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

9.6. Prekių pateikimo pirkėjui metu pirkėjas privalo kartu su pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę ir pasirašyti siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, ir prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo-priėmimo dokumente ir, dalyvaujant pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu ir, atitinkamai, yra laikoma, kad prekės yra pristatytos tinkamos būklės ir kokybiškos.

9.7. Pirkėjui pageidaujant, pirkėjas prekes gali atsiimti pardavėjo nurodytu adresu. Pirkėjui atsiėmus prekes pardavėjo nurodytu adresu bus laikoma, kad prekės yra tinkamai pristatytos pirkėjui ir atitinka šalių suderintus reikalavimus. Tokiam prekių atsiėmimui iš pardavėjo yra taikomos Sąlygų 8 punkte numatytos sąlygos susijusios su prekių pristatymu, patikrinimu, atsiėmimu. 


10. Prekių kokybės garantija


10.1. Kiekvienos auksomeistrai.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Faktinės pagamintos ir parduodamos prekės savybės gali nežymiai skirtis nuo svetainėje auksomeistrai.lt nurodytų prekės savybių.

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.3. Įtvirtintų brangakmenių parametrai, nurodyti svetainėje (pvz. brilianto spalva, svoris ar švarumas) tam tikrais atvejais gali skirtis nuo Lietuvos prabavimo rūmų brangakmeniui ar gaminiui suteiktų parametrų nes Lietuvos prabavimo rūmai, vertindami įtvirtintus gaminius, suteikia savo vertinimui 20% paklaidos tikimybę.

10.4. Internetinėje parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme.

10.5. Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę, todėl juvelyrinių dirbinių gamybiniam brokui yra suteikiama 2-ių metų garantija nuo pirkimo datos.

10.6. Pirkėjas yra informuojamas, kad juvelyriniai dirbiniai dėl sąlyčio vienas su kitu ar kitais paviršiais braižosi, patariama juos laikyti atskirai vienas nuo kito, vengti sąlyčio su aštriais paviršiais, saugoti nuo smūgių, kitų galimų mechaninių pažeidimų. Juvelyriniai dirbiniai taip pat turi būti saugomi nuo sąlyčio su cheminėmis medžiagomis, staigių temperatūros pokyčių, karščio, druskos prisotinto ar chloruoto vandens. Juvelyriniai dirbiniai, ypač nedėvimi arba laikomi drėgnoje patalpoje, gali keisti savo spalvą, oksiduotis. Šie pakitimai nelaikomi prekės neatitikimo kokybės reikalavimams. Siekiant nepažeisti paviršiaus juvelyriniai dirbiniai turi būti valomi tik specialiomis medžiagomis ir priemonėmis.

10.7. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

10.8. Prašymus ar skundus pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.


11. Prekių grąžinimas


11.1. Pirkėjas turi teisę per 30 dienų nuo prekės pristatymo dienos grąžinti prekes pardavėjui. Grąžinimo garantija nėra taikoma pagal Pirkėjo individualų užsakymą pagamintoms prekėms (t.y. prekėms ne iš Pardavėjo svetainėje auksomeistrai.lt siūlomo pardavimui asortimento).

11.2. Pirkėjui grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

11.2.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

11.2.2. prekė turi būti nesugadinta;

11.2.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos ir nenuplėštos etiketės, nenuplėšta Lietuvos prabavimo rūmų įtvirtinta gaminio etiketė ir sertifikatas, pateikti tarptautiniai sertifikatai, jei tokie buvo, ir kt.);

11.2.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokią gavo pirkėjas;

11.2.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, visus sertifikatus, kurie buvo pateikti su preke;

11.2.6. grąžinant prekę būtina nurodyti pardavėjo suteiktą grąžinimo kodą.

11.3. Pardavėjas turi teisę nepriimti pirkėjo grąžinamų prekių, jei pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos arba jeigu grąžinama prekė neatitinka nustatytų grąžinimo reikalavimų. Dėvėtos, modifikuotos (tame tarpe ir graviruotos pagal kliento pageidavimą), pakeistos ar pažeistos prekės grąžinimui nepriimamos. Prekės taip pat nebus priimtos grąžinimui, jei pirkėjas neturi grąžinimo kodo, pakuotė apgadinta, trūksta pakuotės dalių ar su preke perduotų priedų. Tuo atveju, jeigu trūksta originalaus kokybės sertifikato, yra pažeista ar nuplėšta prekių etiketė, pardavėjas pasilieka sau teisę pareikalauti sumokėti prekės pakartotiniam sertifikavimui reikalingą mokestį arba nepriimti tokios prekės grąžinimui.

11.4. Grąžinant tinkamos kokybės prekes pirkėjas apmoka prekių grąžinimo išlaidas. Grąžinamos prekės turi būti siunčiamos registruotu paštu ir transportavimo metu pilnai apdraustos suma, ne mažesne nei prekės įsigijimo vertė.

11.5. Pinigai grąžinami, kai pardavėjas apžiūri grąžintą prekę ir įsitikina, kad prekė nepažeista bei atitinka grąžinimo sąlygas. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais grąžinami tik mokėtojui.  


12. Atsakomybė


12.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

12.2. Užsiregistravęs pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei auksomeistrai.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis pirkėjo prisijungimo duomenimis, pardavėjas šį asmenį laiko pirkėju.

12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tuo atveju, kai nuostoliai kyla dėl to, jog pirkėjas, neatsižvelgdamas į pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Sąlygomis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.4. Jei pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją, tų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms ir/ar asmenims neatstovauja.

12.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

12.6. Šalys aiškiai susitaria, kad pardavėjas nėra atsakingas už nuostolius ar turtinę ir neturtinę žalą atsiradusią dėl prekių pavėluoto pristatymo, prekių nepristatymo, užsakymo atšaukimo ar prekių neatitikimo. Prekių nepristatymo ar pirkėjo užsakymo atšaukimo atveju vienintelė pardavėjo pareiga yra grąžinti pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.


13. Pardavėjo teisė keisti kainą


13.1. Pardavėjas turi teisę keisti parduodamų prekių kainą ir parametrus. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas internetinėje parduotuvėje auksomeistrai.lt.

13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.


14. Apribojimai ir draudimai


14.1. Jokiomis aplinkybėmis negalima piktnaudžiauti šia interneto svetaine. Naudodamiesi šia interneto svetaine, jūs sutinkate:

14.1.1. kad nei versite, nei kurstysite padaryti nusikaltimą;

14.1.2. kad nei pateiksite, nei platinsite žalingą ar kenkėjišką turinį, pavyzdžiui, virusus;

14.1.3. kad jokiais veiksmais, įskaitant įsibrovimus į duomenų bazę, duomenų iškraipymą, trukdymą kitiems naudotojams naudotis šia interneto svetaine, kitų naudotojų privatumo ar teisių negerbimą, neprašytos reklaminės ar rinkodaros medžiagos siuntimą ir bandymus pakeisti bet kokių tinklo ar prie šios interneto svetainės prisijungusių kompiuterių paslaugų programas, neardysite šios svetainės vientisumo;

14.1.4. kad nesant išankstinio šios interneto svetainės savininko leidimo raštu, nekopijuosite, iš naujo nepaskelbsite ir nenaudosite jokio šios interneto svetainės turinio, vaizdų bei nuotraukų ir kad laikysitės visų autorių teisių apsaugos įstatymų.

14.2. Be to, mes negalime atsakyti už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl virusų ar kitų technologinių darinių, kurie jūsų kompiuteriui, įskaitant specifines programas, duomenis ar kitą jame esančią medžiagą, tikrai yra žalingi, puolimo tuo metu, kai savanoriškai siunčiatės medžiagą iš šios arba su ja susietos kitos interneto svetainės.

14.3. Mes pasiliekame visas teises bet kada paversti neveiksnia bet kokią vartotojo paskyrą, jei įtariame, kad gali būti įvykdytas kenkėjiškas puolimas, arba jei manome, kad naudotojas pažeidė šias Pirkimo taisykles, įskaitant tiesioginį jų pažeidimą ir netinkamą naudojimą.


15. Galimi neatitikimai ir sistemos klaidos


15.1. Atskirais atvejais dėl sistemos ar spausdinimo klaidų kainos ar kita informacija auksomeistrai.lt svetainėje gali būti neteisingai nurodytos. Pardavėjas deda visas pastangas siekdamas išvengti tokių klaidų. Jei nurodyta produkto kaina yra mažesnė nei faktinė kaina, ar užsakyto produkto internetinėje parduotuvėje nėra, pardavėjas pasilieka teisę atšaukti užsakymą nedelsiant informuodamas apie tai pirkėją ir grąžindamas sumokėtus pinigus. Pardavėjas nebus atsakingas už pirkėjo patirtą žalą ir nuostolius dėl tokio užsakymo atšaukimo.

15.2. Pardavėjas deda visas pastangas siekdamas užtikrinti, kad interneto svetainėje auksomeistrai.lt esanti informacija būtų tiksli ir išsami. Siekiant suteikti pirkėjui galimybę peržiūrėti produktus kuo išsamiau yra dedamos skirtingos nuotraukos. Kai kurie produktai nuotraukose gali atrodyti didesni arba mažesni nei faktinis dydis, gali skirtis spalva, forma ar atspalvis, ir, atitinkamai, pristatytas gaminys gali turėti tam tikrų neatitikimų lyginant su nuotrauka.


16. Briliantų kokybės politika


16.1. auksomeistrai.lt tiekia deimantus ir gaminius su deimantais tik iš patikimų ir labiausiai gerbiamų tiekėjų. Lietuvos rinkoje parduodami gaminiai su deimantais turi deimantų kokybės sertifikatus, kuriuos išduoda Lietuvos prabavimo rūmai. Lietuvos prabavimo rūmų aukso gaminiui išduotame sertifikate taip pat yra pažymima aukso praba.

16.2. Gaminiai su deimantais parduodami Europos Sąjungos teritorijoje (išskyrus Lietuvos Respubliką) ir už jos ribų turi tarptautinius deimanto kokybės sertifikatus arba Lietuvos prabavimo rūmų kokybės sertifikatus.

16.3. Įtvirtintų brangakmenių parametrai, nurodyti svetainėje (pvz. brilianto spalva, svoris ar švarumas) tam tikrais atvejais gali skirtis nuo Lietuvos prabavimo rūmų brangakmeniui ar gaminiui suteiktų parametrų nes Lietuvos prabavimo rūmai, vertindami įtvirtintus gaminius, suteikia savo vertinimui 20% paklaidos tikimybę.


17. Informacijos prieinamumas


17.1. Viena mūsų politikos nuostatų – visada pagal galimybes šioje interneto svetainėje informaciją pateikti taip, kad ji būtų pasiekiama. Nors ir dedame visas pastangas užtikrinti, kad būtų laikomasi šio įsipareigojimo, tačiau negalime garantuoti, kad jį visada įvykdysime. Todėl prašome, kad tuo atveju, jei atsidarę šią interneto svetainę, matote, jog pateikiamas vaizdas neatitinka jūsų poreikių, arba jei jūs matote puslapius ar nuorodas, kurios jus nuveda ne ten, kur tikėjotės, mums praneštumėte apie tokius nepatogumus ir mes galėtume atlikti reikiamus pataisymus. Be abejo, rekomenduojame atnaujinti savo naršyklę taip, kad jūsų kompiuteryje būtų įdiegta naujausia jos versija. Taip pat užsitikrinkite, kad jūsų kompiuteryje būtų įdiegta naujausia Adobe Flash programinė įranga.


18. Elektroninio dovanų kupono įsigijimo ir naudojimo taisyklės18.1. Galite įsigyti pasirenkamos vertės AUKSOMEISTRAI elektroninį dovanų kuponą (toliau – kuponas).

18.2. Kuponas galioja 12 (dvylika) mėnesių nuo jo įsigijimo dienos.

18.3. Kuponu galite pasinaudoti el. parduotuvėje AUKSOMEISTRAI.LT arba AUKSOMEISTRAI juvelyrikos salone, adresu Rūdninkų g. 4, Vilnius.

18.4. Atsiskaityti dovanų kuponu e-parduotuvėje yra galimybė tik tuomet, jei dovanų kuponas yra PDF formato (pirktas el.parduotuvėje).

18.5. Salone pirktais dovanų kuponais e-parduotuvėje neatsiskaitoma.

18.6. Krepšelio suma turi būti ne mažesnė nei kupono suma, kitu atveju skirtumas nėra grąžinamas. Jei krepšelio suma didesnė, galima primokėti savais pinigais.

18.7. Kuponai nėra keičiami į pinigus, jų negalima grąžinti.

18.8. Jei prekių suma nesiekia Kupono vertės, grąža neduodama. Jei pirkinio suma didesnė, galima primokėti savais pinigais.

18.9. Dovanų kuponas skirtas vienkartiniam pirkimui. Neišnaudota suma nėra grąžinama.

18.10. Perkant Kuponus, PVM sąskaita-faktūra neišrašoma. Pirkėjui pageidaujant, išrašomas Dovanų kupono priėmimo-perdavimo aktas. Sąskaita-faktūra gali būti išrašoma tik pasinaudojus paslauga.

18.11. Jei Kuponas nebuvo panaudotas galiojimo laikotarpiu, pinigai nėra grąžinami ir laikoma, kad prekė ar paslauga yra suteikta.

18.12. UAB FABJORO neatsako už neleistiną Elektroninio dovanų kuponų disponavimą, jų praradimą, vagystę ar sugadinimą.

18.13. Sutikimo su Elektroninio dovanų kuponų naudojimo sąlygomis įrodymu laikomas Elektroninio dovanų kupono įsigijimas ir jo naudojimas.

18.14. Pirkėjas, įsigijęs dovanų kuponą ir vėliau jį perleisdamas kitam asmeniui, įsipareigoja tą asmenį informuoti apie šias sąlygas ir taisykles.

18.15. UAB FABJORO pasilieka teisę keisti šias Elektroninio dovanų kuponų įsigijimo ir naudojimo taisykles ir įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti interneto tinklapyje www.auksomeistrai.lt.

18.16. Iškilus papildomiems klausimams, pastaboms dėl Elektroninio dovanų kuponų, prašome kreiptis telefonu +370 682 27779 arba el. paštu info@auksomeistrai.lt.


19. Dovanų kuponų pratęsimo taisyklės


19.1. Pratęsiant dovanų kuponus ilgesniam nei 1 mėn. laikotarpiui kiekvienam kuponui taikomas 5 eurų administravimo mokestis.

19.2. Pratęsti dovanų kuponus galima ne vėliasniam nei 6 mėn. laikotarpiui nuo kupono galiojimo pabaigos.

19.3. AUKSOMEISTRAI dovanų kuponai pratęsiami per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo AUKSOMEISTRAI salone, Rūdninkų g. 4, Vilnius, arba el. paštu info@auksomeistrai.lt


20. Baigiamosios nuostatos


20.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu. Pirkėjas visus pranešimus ir užklausimus siunčia pardavėjo internetinės svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu el. pašto adresu info@auksomeistrai.lt

20.2. Šios Sąlygos sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Sąlygų pagrindu kylančius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisė. Visi ginčai, kilę dėl šių Sąlygų pažeidimo, sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.Sąlygos atnaujintos 2022 m. rugsėjo 29 d. (Anksčiau galiojusios sąlygų radakcijos: 2016 liepos 22 d.;  2021 m. liepos 27d. )